Opstellen werkplekarchitectuur

 

Rol: ICT Architect

Het opstellen van de architectuur van de inrichting, organisatie van de bestaande werkplek infrastructuur van de Belastingdienst (40.000 werkplekken), het inventariseren en rapporteren van knelpunten en het opstellen van verbeteradviezen.

Dit betrof ondermeer het in kaart brengen van:

  • De werkplek hardware, operating system, systeemsoftware, KA software en overige standaard werkpleksoftware
  • Organisatie van werkplekservices, verantwoordelijkheden en SLA’s
  • De status van het producten en contracten landschap
  • De status van financiele doorbelasting

Methoden/Technieken: MS Office, Lotus Notes