Invoering Analyse & Requirement Engineering werkwijze en tooling

Rol: Consultant Analysis & Requirements Engineering

Voor een internationale leverancier van informatie producten en diensten aan veehouders wereldwijd is een nieuwe werkwijze en ondersteunende tooling ingericht en ingevoerd voor business analyse, requirements engineering, ontwerp en test. Doel was te komen tot verbetering van kwaliteit van specificatie, ontwerp, test en de daarmee te ontwikkelen applicaties en informatie producten en diensten.

De basis van de nieuwe omgeving en werkwijze werd gevormd door de inrichting van een Enterprise Repository met het product "Enterprise Architect".

Het Enterprise Repository Concept:

De Enterprise Repository bevat bedrijfsbreed de volledige Business/IT portfolio. De Repository is ingericht conform een 3-laags Enterprise Architectuur, gebaseerd op principes van Togaf en ArchiMate: Business-, Applicatie- en Technologie (Technical Infrastructure) lagen.

Binnen deze structuur worden in de Business Laag de bedrijfsprocessen, organisatie, bedrijfsobjecten, bedrijfsregels Business Solutions (informatie producten en diensten) en de Business & Stakeholder Requirements gemodelleerd. In de Applicatie laag bevinden zich de Systeem (Solution) Requirements, applicatie modellen (applicatie services, functies, data modellen etc.) , en de Testspecificaties (Test Cases). De Technologie Laag bevat het ontwerp van de technische infrastructuur (Systeem software, Hardware, Netwerk, etc.). De Repository is zodanig ingericht dat de modellen uit de verschillende lagen op traceerbare wijze met elkaar in verband zijn gebracht.

Projecten maken gebruik van Project Repositories waarin vanuit de Enterprise Repository de te veranderen model onderdelen worden geladen.In de Project Repositories worden de project specifieke onderwerpen beheerd zoals project- en change management, risk- en issue management en test resultaten.

De Enterprise en Project Repositories hebben een gezamenlijke versiebeheer repository. Alle changes worden via de versiebeheer repository gemanaged. Nieuwe releases die in de Project Repositories worden ontwikkeld worden via de gezamemlijk versiebeheer repository in productie gebracht in de Enterprise Repository.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Opstellen van de inrichtings- en implementatie plannen
  • Voorbereiden en begeleiden proof of concept en pilot projecten
  • Advisering, ontwerp en realisatie van de Repository Architectuur en werkwijze
  • Ontwikkelen en verzorgen van trainingen voor de verschillende disciplines waaronder Architecten, Business Analisten, Ontwerpers, Bouwers, Testers, Infra Specialisten, Project- en Test Managers
  • Coaching en begeleiding van projecten bij de implementatie en invoering
  • Ontwikkelen van maatwerk extensies op Enterprise Architect

Methoden/Technieken:

Togaf, ArchiMate, TMap, Enterprise Architect, UML, MySQL, Oracle, Subversion, Visual Studio, C#